مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی آمریکا

 

 

هدف انسی بی آی به عنوان منبع اطلاعات مولکولی ملی آمریکا، ایجاد و توسعه ی تکنولوژی های جدید به منظور درک فرآیندهای مولکولی و ژنتیکی است که سلامت و بیماری ها را کنترل می کنند. به طور دقیق تر این سایت وظیفه ی خلق سیستم های اتوماتیک برای ذخیره و آنالیز دانش زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، و ژنتیک به همراه تسهیل استفاده  ازبانکهای اطلاعاتی و نرم افزاری توسط گروه های تحقیقی و پزشکی و ایجاد هماهنگی برای جمع آوری ملی و بین المللی اطلاعات و انجام تحقیقات پیشرفته با فرآیندهای کامپیوتری آنالیز اطلاعات برای بررسی ساختار و عملکرد مولکول های مهم زیستی را دارد

 پایگاه های داده و نرم افزارها

انسی بی آی در سال ۱۹۹۲  وظایف پایگاه اطلاعاتی بانک ژنی را به عهده گرفت و با تبادل دیتا با پایگاه های بین المللی اطلاعات توالی نوکلئوتیدی، ای ام بی ال و  دیدی بی جی  و با اطلاعاتی که توسط آزمایشگاه های دیگر ثبت می شود پایگاه اطلاعاتی خود را می سازد

علاوه بر بانک ژنی این سایت پایگاه های متنوع دیگری را نیز برای دانشمندان و پزشکان پشتیبانی می کند و گسترش می دهد. این ها شامل وراثت مندلی در انسان آنلاین، اومیم ، پایگاه اطلاعات شبیه سازی مولکولی از ساختار سه بعدی پروتئین ها، ام ام دی بی، پایگاه جمع آوری مختص توالی ژن انسان، یونیژن، یک نقشه ی ژنی از ژنوم انسان، یک جستجوگر تاکسونومی و پروژه ی آناتومی سرطانی، سی جی ای پی، هستند

انترز، سیستم جستجو و بازیابی است که امکان دسترسی همزمان به توالی، نقشه، تاکسونومی و اطلاعات ساختاری را برای کاربران فراهم می آورد. همچنین توالی و نقشه ی کروموزومی را به نمایش می گذارد. از ویژگی های قدرتمند انترز این است که می تواند توالی ها، ساختارها  و رفرنس های مربوطه را بازیابی کند. ژورنال ها نیز از طریق پاب مد که یک رابط جستجوگر برای بیش از ۱۱ میلیون مقاله در مدلاین – بزرگترین تولید کننده ی خصوصی لوازم پزشکی در آمریکا، و نیز دارای لینک هایی به مقاله های منتشر شده است

بلاست یک برنامه  برای جستجوی شباهت توالی است که در انسی بی آی طراحی شده است و برای تشخیص ژن و خصوصیات ژنتیکی، بسیار مهم است. این نرم افزار می تواند توالی مورد نظر را با تمام توالی های موجود در پایگاه در مدت زمان کمتر از ۱۵ ثانیه مقایسه کند. نرم افزارهای مکمل دیگری نیز توسط انسی بی آی فراهم آورده شده است نظیر: اوآر اف فایندر، الکترونیک پی سی آر و نرم افزارهای ثبت توالی سیکویین و بنکیت

 

Leave a Reply