No featured image set for this post.

برنده مسابقه عکاسی ۲۳ بهمن

عزیزان بسیاری در مسابقه شرکت کردند و عکس های بسیار زیبایی برای ما فرستادند. ما تا آنجا که توانستیم عکس ها را در سایت...
33

بی صدا

مسابقه عکاسی ۲۳ بهمن: گیلدا جهانشاهی
32

فقط چند روز

مسابقه عکاسی ۲۳ بهمن: اعظم کمالی
31

آوای آهنین

مسابقه عکاسی ۲۳ بهمن: اعظم کمالی
30

قارچ درختی

مسابقه عکاسی ۲۳ بهمن: سید حمید رضا سید علیخانی
hkgkjh

استراحت

مسابقه ی عکاسی ۲۳ بهمن: مهدی ناظری
این عکس در باغ پرندگان واقع در شهر تاریخی اصفهان گرفته شده است

آرامش

مسابقه ی عکاسی ۲۳ بهمن: مهدی ناظری
27

بدون شرح!

مسابقه ی عکاسی ۲۳ بهمن: غزال هاشمی طاری
26

زندگی روی یک شاخه

مسابقه ی عکاسی ۲۳ بهمن: غزال هاشمی طاری
این عکس در یکی از روستاهای اطراف آمل  در فصل تابستان گرفته شده است .

عنکبوت بر درخت

مسابقه ی عکاسی ۲۳ بهمن: غزال هاشمی طاری